Popis verzí firmware WiFi Teploměru

Další novinky: všeobecné a videa.

Návod na aktualizaci firmware

 • 12.02.2024 v98 - nové bezdrátové čidlo CO2, teploty a vlhkosti. Virtuální čidlo denního světla jde vypnout/zapnout (výchozí vypnuto)
 • 04.01.2024 v97 - změny v pořadí inicializací při startu, může zlepšit stabilitu složitých konfigurací.
 • 03.01.2024 v96 - možná oprava čtení čidel jiného WiFi Teploměru pro moderní Teploměry.
 • 31.12.2023 v95 - důležitá oprava konfliktu nového webserveru s WiFi Manažerem.
 • 17.12.2023 v94 - přidán watchdog, logování a opraveno několik chyb z minulé verze.
 • 09.07.2023 v93 - EXPERIMENTÁLNÍ nový interní webserver.
 • 23.06.2023 v92 - přidána podpora pro nové čidlo měřicí malé stejnosměrného napětí.
 • 05.04.2023 v91 - virtuální čidlo Slunce/denního světla ve všech zařízeních kromě teploměrů umožní řídit činnosti nově i podle denní doby.
 • 05.03.2023 v90 - oprava odesílání na TMEP.cz ze starých Teploměrů. Oprava zobrazení na starých Androidech/iPadech.
 • 14.11.2022 v89 - HTTP connection timeout prodlouženy ze 100 ms (v87) na 1100 ms.
 • 31.10.2022 v88 - přímá podpora zasílaní naměřených dat také do TMEP.cz.
 • 01.10.2022 v87 - zkrácení timeoutu při čtení čidel z druhých teploměrů/webových akcích; aktualizace jádra a knihoven.
 • 21.08.2022 v86 - časová značka v data.json, nastavitelná adresa NTP serveru, podpora Athom V2 HW.
 • 20.04.2022 v85 - vylepšena stabilita vzdáleného ovládání přes internet (MQTT).
 • 05.04.2022 v84 - Virtuální vodoměr a plynoměr z počitadla impulsů (použít negativní offset). Nouzový restart na dálku i bez MQTT.
 • 09.03.2022 v83 - Anemometr (rychlost a směr větru). Bezdrátový termočlánek. WiFi Zásuvka s měřením spotřeby. Minutové průměrování hodnot spínačů a relé. Virtuální wattmetr z počitadla impulsů!
 • 05.12.2021 v82 - oprava MQTT pro Ethernet Termostat s 8 relé.
 • 02.11.2021 v81 - pár důležitých oprav a hlavně podpora WiFi spínače s měřením spotřeby energie.
 • 26.10.2021 v80 - ruční přepnutí programu či relé nově s odpočtem času, s možností čas prodloužit.
 • 30.05.2021 v79 - časové omezení sepnutí relé/trvání Akce nyní s volbou "max." nebo "přesně".
 • 25.05.2021 v78 - oprava nefunkčního přepínání relé a programů v LAN na novějších termostatech.
 • 18.05.2021 v78 - přidáno čidlo pH. Možnost změnit port a zapnout TLS u MQTT. Oprava letního času.
 • 21.01.2021 v77 - bliká LEDkou, pokud vypadne WiFi/Ethernet spojení.
 • 08.12.2020 v76 - přidána dvě nová čidla: vzdálenosti a ozónu.
 • 26.10.2020 v75 - oprava DST (letního času), drobná vylepšení NTP, Modbusu a virtuálních relé.
 • 16.10.2020 v74 - velká změna ve čtení čidel. Může znamenat dramatické zlepšení především pro bezdrátová čidla.
 • 28.09.2020 v73 - přidána implementace Modbus TCP. Vyhrazeno dalších 50 % paměti navíc pro konfiguraci (nyní až 94 položek časových programů).
 • 20.09.2020 v72 - vyhrazeno o třetinu více paměti pro konfiguraci (např. pro jména čidel).
 • 16.09.2020 v71 - servisní údaje bezdrátových čidel a stav relé jsou nyní posílány na server. WiFi AP Teplomernežádá heslo teploweb, připojíte se rovnou.
 • 07.08.2020 v70 - vylepšená verze s opravou proti nedávným WiFi útokům.
 • 12.07.2020 v70 - sdílení čidel mezi WiFi Teploměry/Spínači/Zásuvkami (a samozřejmě i Ethernet Teploměry)
 • 11.06.2020 v69 - o 50 % více Akcí - tentokrát už doopravdy.
 • 28.05.2020 v68 - o 50 % více Akcí plus možnost opakovaně volat URL Akce každých 90 sekund (pro jistotu).
 • 27.02.2020 v67 - nová generace firmware (jak získat). Tlačítko pro konfiguraci WiFi nyní krátkým stiskem přepíná stav relé - super pro WiFi Zásuvku.
 • 04.02.2020 v66 - přidána podpora pro nové čidlo počítající impulzy.
 • 30.01.2020 v65 - počet Akcí zvýšen na šest! Také oprava mDNS pro WiFi Displej a MAC adresa na Status stránce.
 • 27.01.2020 v64 - opravy MQTT konfigurace.
 • 21.01.2020 v63 - vyšší spolehlivost čtení čidel.
 • 13.12.2019 v62 - brutální optimalizace, opravy a vnitřní vylepšení pro maximální stabilitu.
 • 03.12.2019 v61 - přidány Akce, které WiFi teploměru umožňují přes internet ovládat ostatní WiFi teploměry i mnohá další zařízení chytré domácnosti (video).
 • 28.11.2019 v60 - jednodušší konfigurace, export měřených dat přes MQTT, přímé přepínání programů, relé spíná na zadanou dobu. Všechny změny představeny ve videu.
 • 15.09.2019 v59 - Turbo Boost, přidána podpora pro čidlo tlaku tekutin, interně o 50 % víc místa pro jména čidel.
 • 16.08.2019 v58 - podpora pro extra odolný senzor vlhkosti z Taara Labs. Též přidány jednotky veličin do data.txt a data.xml.
 • 28.05.2019 v57 - čas pro ruční ovládání relé prodloužen z 50 hodin až na 30 dní. Prohlížeč přednastaví minule použitou hodnotu.
 • 13.05.2019 v56 - přidána podpora čidla pro detekci přítomnosti síťového napětí.
 • 26.04.2019 v55 - zvýšení rychlosti a stability.
 • 25.03.2019 v54 - opravena chyba z předchozí verze firmware týkající se čidel kontaktu.
 • 24.03.2019 v53 - přidána podpora bezdrátového čidla kontaktu. Doplněny servisní údaje u bezdrátových kontaktních čidel teploty. Také zvýšen počet pokusů o čtení ze 3 na 6, než je mlčící senzor vyřazen.
 • 11.03.2019 v52 - přidána možnost zadat čas, po který platí ruční přepnutí výstupu/relé.
 • 18.02.2019 v51 - přidána možnost zadat nadmořskou výšku pro přepočet tlaku vzduchu na hladinu moře.
 • 05.01.2019 v50 - opraven data.txt zdroj. Vylepšeno spojování hodnot stejně nazvaných čidel do jednoho řádku.
 • 15.12.2018 v49 - opraven posun naměřené hodnoty v rozmezí -0,001 až -0,999.
 • 05.12.2018 v48 - opravy pádů v případě přeskočení definic časových programů.
 • 24.11.2018 v47 - počet časových programů zvýšen na 6, drobné vylepšení konfigurace a pak vnitřní změny pro něco velkého, co brzy vyjevím.
 • 14.11.2018 v46 - opravena neuvěřitelná chyba, která bránila funkčnosti pravidel termostatu řízených dle času.
 • 22.09.2018 v45 - přidána podpora bezdrátových čidel vlhkosti a CO2, slučování hodnot na jeden řádek, a provedeny důležité optimalizace spotřeby paměti.
 • 12.09.2018 v44 - přidána podpora dvou nových čidel (vody a spínačů), plus oprava pravidel pro relé nezaložené na časových programech.
 • 21.08.2018 v43 - přidána podpora dvou nových čidel (tlaku vzduchu a úrovně osvětlení), plus oprava záporného offsetu a jednotek.
 • 24.07.2018 v42 - zásadní přepis, uvnitř všechno jinak, navenek úplně nová konfigurace, podpora až 4 relé a programovatelný týdenní termostat.
 • 29.07.2018 v27 - zásadním způsobem vylepšeno čtení senzorů, při chybě na sběrnici se opakuje až třikrát → výrazně vyšší stabilita čidel
 • 13.07.2018 v26 - opraveno padání captive portálu pro nastavení WiFi připojení ve Windows 10
 • 01.05.2018 v25 - značně vylepšen captive portál pro nastavení WiFi připojení, automaticky funguje v Androidu, Ubuntu 18.04 i Windows 10
 • 23.04.2018 v24 - přidána kontrola na horní hranici teplot, úplně nové hledání čidel, varování před smazáním pravidla
 • 08.04.2018 v23 - vypne relé po restartu i při update, přidána nápověda v konfiguraci
 • 06.03.2018 v22 - CO₂ zobrazuje pěkněji (nutný Ctrl+F5 na hlavní stránce!)
 • 26.02.2018 v21 - návrat zpět k trvalému hledání čidel; nyní měří i reguluje ještě před připojením k WiFi (velmi důležitá věc!); připraven na měření CO₂
 • 05.02.2018 v20 - přidána možnost seřadit čidla dle abecedy a také nastavit počet desetinných míst
 • 29.01.2018 v19 - opravy javascriptu na konfigurační stránce pro stařičký Internet Exploder
 • 16.01.2018 v18 - přidána možnost ignorovat teplotu 85 ℃, která značí chybu v zapojení sítě čidel
 • 07.01.2018 v17 - přidána možnost jemně doladit naměřené hodnoty, opraven a vylepšen Captive portal
 • 01.01.2018 v16 - nastavení parametrů WiFi připojení je nyní ještě jednodušší díky Captive portálu a vlastnímu DNS serveru
 • 19.12.2017 v15 - můžete nastavit, aby termostat sepl jen pokud platí všechna pravidla naráz
 • 09.12.2017 v14 - oprava a vylepšení MQTT vzdáleného ovládání relé
 • 29.10.2017 v13 - reakce relé jsou nyní okamžité po změně teploty
 • 18.10.2017 v12 - hledá čidla jen při startu - stabilnější čtení na rozsáhlých sítích s mnoha senzory
 • 16.08.2017 v11 - kompatibilita s novou Luou, rychlejší start odesílání
 • 18.06.2017 v9 - kompatibilita s novým JSON dekodérem v letním NodeMCU firmware
 • 26.04.2017 v8 - nové příkazy, možnost vzdáleného restartu
 • 31.01.2017 v7 - vzdálený update firmware (spolehlivý až od v7.9)
 • 04.01.2017 v6 - vzdálené ovládání relé přes MQTT a mnoho dalších změn a oprav
 • 10.09.2016 v4 - sedm meziverzí, mnoho desítek změn
 • 03.06.2016 v3 - stovky změn od minulé verze
 • 06.09.2015: plně funkční verze firmware